скачать рефераты

МЕНЮ


Стінові та перегородочні вироби

Стінові та перегородочні вироби

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра товарознавства і комерційної діяльності
Індивідуальна робота

на тему:«Стінові та перегородочні вироби»
Київ 2010Зміст

Вступ

1. Камені бетонні стінові гіпсові

2. Блоки будівельні замкові

2.1. Дрібні стінові блоки з ніздрюватого ( чи поризованого) бетону

2.2. Виготовлення перегородкових плит в розбірних формах – вагонетках

3. Гіпсова цегла пресована

4. Плити гіпсові для перегородок пазогребеневі

5. Плити пазогребеневі для стін і перегородок

6. Пазогребеневі плити для стін і перегородок універсальні

7. Панелі гіпсобетонні для перегородок

8. Екструзійні вироби на гіпсовому в’яжучому

9. Перегородки з гіпсокартону

Висновок

Список літературиВступ


ГіПСова промисловість - одна з основних галузей промисловості будівельних матеріалів.

ГіПСова промисловість, оснащена першокласною технікою, постачає на будівництво найрізноманітніші вироби: перегородочні плити і стінові блоки, великопанельні перегородки, листи сухої гіпсової штукатурки, вентиляційні короби і блоки, готові санітарні кабіни, плити для настилу підлог та інші вироби. Швидке тверднення гіПСу і високі його формувальні властивості відкривають широку перспективу використання гіпсових в'яжучих для виготовлення різноманітних будівельних виробів.

Будівельний напівводний гіПС схоплюється і твердне значно швидше, ніж усі інші в'яжучі речовини. Як відомо, початок схоплювання гіпсового тіста настає через 3-5 хв., а кінець схоплювання-через 10-15 хв. У разі необхідності строки схоплювання гіпсового тіста з допомогою різних уповільнювачів (наприклад, БС та інших) можна регулювати в досить великих межах (від 10-20 хв. до 2-Згод). Швидкість твердіння гіПСу дозволяє витягувати вироби з форм через 20-40 хв., Чим забезпечується винятково висока оборотність формувального обладнання.Поряд з цим, використання будівельного гіПСу високої якості дозволяє отримувати вироби з межею міцності при стисненні до 50-100 кг/см2, що цілком достатньо для таких конструкцій, як перегородки й облицювання зовнішніх стін з внутрішньої сторони. Вироби на основі напівводного гіПСу відрізняються гарною вогнестійкістю і низькою теплопровідністю.

Поряд з позитивними гіПС і гіпсові вироби мають також і негативні властивості, до яких слід віднести недостатню водостійкість і значне зменшення міцності при зволоженні; крім того, в гіпсових виробах виявляються пластичні деформації (повзучість), особливо різко проявляються при підвищеній вологості виробів. Нарешті , гіпсовим виробам властиві усадочні деформації при їх висиханні.


1. Камені бетонні стінові гіпсові


повинні відповідати вимогам ГОСТ 6133-99. Камені виготовляють із важких і легких бетонів на основі водостійких і неводостійких гіпсових в'яжучих залежно від призначення. Вони можуть бути повнотілими й порожнистими, рядовими й лицьовими. Камені застосовують у відповідності з будівельними нормами й правилами для несучих і огороджуючих конструкцій житлових, громадських, промислових і сільськогосподарських будинків, в основному при малоповерховому будівництві.

Типорозміри, що рекомендують, і характеристики стінових бетонних каменів наведені втабл.1.

Таблиця.1. Рекомендовані типорозміри і характеристики стінових бетонних каменів

Типорозміри каменів

Характеристика виробів

Марка каменів за міцністю нам стиск

Розміри, мм

Об'єм

бетону, дм3
Довжина

Ширина

Висота


СКГВ - 1

Цілий камінь на основі водостійкого гіпсового в'яжучого

23, 25, 50

390

190

188

10,4...13,9

СКГВ - 2

Повздовжня половинка на основі водостійкого гіпсового в'яжучого

75,100,125, 150,200

390

90

188

5,4...6,6

СКГ-1

Цілий камінь на основі гіпсового в'яжучого

25,35,50

390

190

188

13,9

СКГ- 1А

Цілий камінь на основі гіпсового в'яжучого

25,35,50

410

215

190

16,75

СКГ-2

Повздовжня половинка на основі гіпсового в'яжучого

75

390

90

188

6,6


За узгодженням зі споживачем порожнисті камені допускається виготовляти з різним числом, розташуванням і формою порожнин. Товщина зовнішніх стінок порожнистих каменів не повинна бути меншою за 20 мм, товщина горизонтальної діафрагми в найбільш тонкій частині не повинна бути меншою за 10мм.

За міцністю на стиск камені поділяють на марки: 200, 150, 125, 100, 75, 50, 35, 25.

За морозостійкістю камені поділяють на марки: Р50, Р35, Р25 і Р15. Морозостійкість перегородочних каменів і каменів на неводостійкому гіпсовому в'яжучому не регламентують.

Камені поділяють на рядові (Р) і лицьові (Л). Лицьові камені виготовляють із незабарвленими або кольоровими лицьовими поверхнями з маркою за міцністю на стиск не менш 75, за морозостійкістю - не менш Р25.

Середня щільність порожнистих каменів не повинна бути більше 1650 кг/м3, а повнотілих каменів - 2200 кг/м3.

За середньою щільністю й теплопровідністю камені поділяють на ефективні - щільністю до 1400 кг/м3, умовно-ефективні - щільністю від 1401 до 1650 кг/м3 і важкі - щільністю більше 1650 кг/м3.

Камені, призначені для кладки зовнішніх стін будівель і споруд, повинні випробовуватися для визначення їх середньої щільності і теплопровідності в кладці.

Приклад умовного позначення стінового бетонного лицьового каменю на водостійкому гіпсовому в'яжучому, розміром 390x190x188мм, марки 75, щільністю 1200 кг/м3, морозостійкістю Р25:

СКГВ- 1Л 75/1200/25, далі номер ТУ чи ГОСТ.

Те ж, рядового, на гіпсовому в'яжучому, розміром 410 x215 x190 мм, марки 75, щільністю 1300 кг/м3:

СКГ-2 Р 75/1300, далі номер ТУ чи ГОСТ.

Сировинні матеріали

Для виробництва каменів застосовують важкі й легкі бетони на основі водостійких або неводостійких гіпсових в'яжучих.

Стінові камені можуть виготовлятися з невипаленого фосфогіПСу за спеціальною технологією.

2. Блоки будівельні замкові

(ТУ 21-53-02066523-98) мають форму паралелепіпеда з базовим розміром 400 х 800 x150 мм (рис.1).

У кожному блоці передбачені дві конусні порожнини, симетрично вписані в стіновий блок. Блоки призначені для зведення несучих і самонесучих стін без розчину. Укладають ці блоки у відповідності з виступами й пазами у горизонтальній і вертикальній площинах. У конструкції блоків передбачені два горизонтальні і два вертикальні направляючі пази для нанесення будь-якого будівельного герметика. При кладці порожнини всіх рядів сполучаються, утворюючи герметично замкнені повітряні трубчаті конструкції, які заповнюються ефективними теплоізоляційними матеріалами (ніздрюватий бетон, пінополіуретан, мінераловатні вироби й т.п.).

Бетон блоків повинен мати міцність не менш ніж 7,5 МПа, а середня щільність бетону не повинна перевищувати 1300 кг/м3. Марка за морозостійкістю бетону повинна бути не нижче за Р25.

Сировинні матеріали

Замкові блоки виготовляють із легкого бетону на основі водостійких гіпсових в'яжучих (легкий бетон на пористих заповнювачах, поризованний дрібнозернистий, або поризований без заповнювачів).


2.1 Дрібні стінові блоки з ніздрюватого (чи поризованого) бетону

повинні відповідати вимогам ГОСТ 21520 і діючим технічним умовам. Блоки на водостійких гіпсових в'яжучих призначені для кладки зовнішніх, внутрішніх стін і перегородок будинків з відносною вологістю повітря приміщень не більше 75% і при неагресивному середовищі. Стінові блоки на основі неводостійких гіпсових в'яжучих використовують в приміщеннях з відносною вологістю повітря не більше 60%.

У приміщеннях з вологістю повітря більше 60% внутрішня поверхня блоків зовнішніх стін повинна мати пароізоляційне покриття.

Розміри блоків визначають за домовленістю зі споживачем, але не більше 600 х 300 х 300 мм. При цьому маса блоків не повинна перевищувати 35 кг.

За середньою щільністю бетону в сухому стані блоки поділяться на марки D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100.

Співвідношення марок бетону за середньою щільністю з класами бетону за міцністю на стиск наведене в табл. 1.

Таблиця 1. Залежність між середньою щільністю й класом бетону за міцністю на стиск

Марка бетону за середньою щільністю

D500

D600

D700

D800

D900

D1000

D1100

Клас бетону за міцністю на стиск, не менше

В1,5

В2

В2,5

В3,5

В5

В7,5

В10


Морозостійкість блоків з ніздрюватого бетону на водостійких гіпсових в'яжучих повинна бути не нижчою за Р25, у виробів на неводостійкому в'яжучому морозостійкість не регламентується.

Блоки призначені для зведення зовнішніх стін малоповерхових будинків

(блоки на водостійких гіпсових в'яжучих) або для внутрішніх стін (блоки з неводостійких в'яжучих).

Проектування й застосування блоків повинні виконуватися відповідно до нормативних документів на блоки стінові з ніздрюватого бетону на портландцементі і "Рекомендацій із проектування, виготовлення й застосування конструкцій з бетонів на гіпсоцементно-пуцоланових в'яжучих".

Сировинні матеріали

Для виробництва блоків застосовують ніздрюваті бетони на основі водостійких або неводостійких гіпсових в'яжучих.

ГіПСовий дрібнорозмірні перегородкові плити і блоки призначені для влаштування ненесучих міжкімнатних і міжквартирних перегородок.

Їх виготовлення складається з наступних основних процесів:

1. Дозування сухих компонентів в'яжучого, заповнювача та води.

2. Зачиннення гіпсової або гіпсобетонної суміші, окреме або виконується одночасно зі змішуванням.

3. Формування виробів.

4. Висушування виробів в штучних сушилках.

Дрібнорозмірні плити і блоки поділяються на суцільні і порожнисті. Пустотілі бувають круглого, прямокутного або еліптичного перерізу, розташовані паралельно один одному по довжині плит.

При невеликому обсязі виробництва гіпсові перегородкові плити виготовляють в розбірних формах-вагонетках. На великих механізованих заводах застосовують високопродуктивні карусельні формувальні машини.


2.2 Виготовлення перегородкових плит в розбірних формах-вагонетках


Будівельний гіПС, а іноді і заповнювачі (дрібні тирса або шлаковий пісок) піднімаються елеватором і розвантажуються в видатковий бункер. При застосуванні добавок бункер поділяють перегородкою на два відсіки, а елеватор обладнюють розвідою тічкою з шибером, що дозволяє направляти кожен з матеріалів у свій відсік.

Для одержання високоякісних плит необхідно забезпечити постійний склад формувальної маси.

Виготовлення дрібнорозмірних плит в розбірних формах - періодичний процес. Тому в розчиномішалку матеріал завантажують з таким розрахунком, щоб один заміс був достатній для заповнення всіх розташованих на вагонетці форм.

При завантаженні розчинозмішувачі повинна виконуватися певна послідовність операцій. Спочатку в розчиномішалку наливають необхідну для замісу кількість води, а потім при постійному перемішуванні вводять сухі компоненти маси - будівельний гіПС, тирсу або шлаковий пісок. Після ретельного перемішування (близько 1 хв.) Масу зливають через лоток у форми і розгладжують рейкою врівень з краями форми.

На піддоні встановлюють чотири огороджувальні стінки (дві бічні і дві торцеві). Для точності складання форми на піддоні і стінках робляться відповідні пази і чверті, що утворять своєрідний «замок». Стінки кріпляться болтами і гайками - «баранчиками».

У бічних стінках прострогать напрямні борозни. У зібраному вигляді стінки і піддон утворюють чотирикутну скриньку, причому борозни в бічних стінках розташовуються один проти одного. У них всувають сталеві або алюмінієві пластини (перегородки), що розділяють внутрішній об'єм ящика на відсіки, що точно відповідають розмірам формованих виробів.

Залежно від конструкції перегородкових плит бічні сторони форми можуть мати кілька рядів розташованих один проти одного отворів (за кількістю одночасно формованих виробів, в які щільно вставляються сердечники. Сердечники злегка сточені на конус. Тому діаметр отворів на одній стінці дещо більше, ніж на інший. Вони служать для утворення наскрізних порожнеч в плиті для економії в'яжучих та полегшення ваги виробів.

ГіПСові перегородкові плити випускаються з жолобками на трьох гранях, тому на піддоні і бічних стінках роблять відповідні виступи з розрізаних в поздовжньому напрямку труб.

Свежевідтформовані плити залишаються у формах до повного тужавіння, після чого форми розпалублюють і розбирають, очищують, змазують та встановлюють для чергового заповнення масою, а вироби вантажать в сушильні вагонетки і відправляють в сушарки.

При використанні будівельного гіПСу з уповільненими термінами схоплювання як прискорювач застосовують мелені висушені відходи гіПСу (мелений бій плит) або масу зачиняють теплою водою з температурою 30-40 ° С, а в гіПС з прискореними термінами схоплювання додають сповільнювачі.

Дрібнорозмірні перегородкові плити можуть виготовлятися з більш жорстких мас, наприклад з шлакобетонної суміші. При цьому форми-вагонетки в момент заповнення масою закріплюються на вібромайданчику.

Перегородкові дрібнорозмірні плити та інші невеликі плоскі вироби можуть також виготовлятись з гіпсобетонних мас в горизонтальних розбірних багаточарункових формах, встановлюваних на вібророльгангу.

Формування плит у вертикальному положенні в пакетних формах, хоча і вимагає більш розріджених мас, має ряд переваг у порівнянні з горизонтальним формуванням, оскільки при цьому не витрачається часу на розрівнювання і загладжування лицьової поверхні плит. Полегшено складання та розбирання самих форм. Крім того, готові вироби мають гладкі лицьові поверхні і менші відхилення по товщині від заданих розмірів.3. ГіПСова цегла пресована

за своїми властивостями повинна відповідати вимогам ГОСТ 379. Цегла призначена для кладки зовнішніх і внутрішніх стін малоповерхових будинків і споруд, а також для їхнього облицювання. Розрізняють цеглу рядову і лицьову, кольорову і звичайну.

Сировинні матеріали

Для виробництва гіпсової цегли методом пресування застосовують наступні матеріали:

- гіпсові в'яжучі за ДСТУ БВ. 2.7-82-99 або фосфодвогідрат, або фос-фонапівгідрат сульфату кальцію, водостійкі гіпсові в'яжучі згідно діючої НТД;

- вапно будівельне за ДСТУ 2.7-90-99;

- активні мінеральні добавки згідно діючої НТД;

- пігменти за діючою НТД;

- модифікуючі добавки ;

- будівельний пісок, що відповідає вимогам ДСТУ БВ.2.7-32-95;

- золи ТЕС;

- відходи, які отримані при подрібненні вапняку або інших гірських порід.4. Плити гіпсові для перегородок пазогребневі

(ДСТУ БВ.2.7-111-2001) мають форму прямокутного паралелепіпеда з пазами й виступами (рис. 2).

Плити з неводостійкого гіпсового в'яжучого призначені для влаштування перегородок у будинках різного призначення із сухим і нормальним режимом приміщень, а плити з водостійких гіпсових в'яжучих в приміщеннях з вологим режимом. Плити відносяться до групи важкоспалимих матеріалів. Плити виготовляють із бетону на основі неводостійких і водостійких гіпсових в'яжучих з мінеральними або органічними заповнювачами або без них.

Умовне позначення плит повинно складатися зі скороченого найменування продукції, типу, цифр, що позначають розміри плит у мм і назви стандарту або ТУ.

Приклад умовного позначення пазогребневих плит довжиною 667мм, шириною 500мм, товщиною 80мм:

ПлГ-667 х 500 х 80 далі номер ДСТУ або ТУ,

Розміри плит, що регламентується нормативно-технічною документацією наведені в табл. 1.


Таблиця 1. Геометричні розміри пазогребневих плит (мм)
Довжина

Ширина

Товщина

667

500

100; 80

900

300

800

400

600

300


Міцність плит визначається межею міцності при стиску й вигині зразків-балочок, значення якої повинно бути не менш зазначеної в табл. 2.


Таблиця 2. Вимоги до плит по міцності

Границя міцності зразків-балочок, МПа, при

стиску

вигині

у віці 2 год

висушених до пост, маси

у віці 2 год

висушених до пост. маси

3,5

5,0

1,7

2,4

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.